Dla wędkarzy

Wśród gatunków ichtiofauny zalewu znaleźć można takie jak: węgorz, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, troć jeziorowa, lipień, szczupak, sandacz, sum, sieja, boleń, leszcz, płoć lin, okoń, karp jaź, kleń, karaś pospolity, karaś srebrzysty, krąp, wzdręga, miętus, tołpyga, amur, jesiotr, brzana, ukleja, jelec, kiełb, słonecznica, piekielnica, różanka, jazgarz, koza, piskorz, śliz, głowacz, ciernik, babka. Notowano również minoga strumieniowego.

Wędkarstwo

Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Koronowskie (Zalew Koronowski) na rzece Brda nr 9. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1 / 2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich ( z późn. zm.) obwód rybacki obejmuje wody jeziora Koronowskie (Zalew Koronowski), z wodami jego dopływów, od mostu drogowego Piła Młyn na trasie Łyskowo-Wandowo do zapory ziemnej w miejscowości Pieczyska, wody jeziora Białe i wody łączącego je kanału Kanał Lateralny do zamku elektrowni wodnej w miejscowości Samociążek oraz wody dolnego odcinka rzeki Brda od upustu dennego zapory w Pieczyskach do jazu na starym korycie Brdy w mieście Koronowo. Z wyłączeniem wód: rzeki Kamionka, rzeki Bysławska powyżej mostu drogowego w miejscowości Minikowo, rzeki Sępolna, rzeki Krówka, rzeki Sucha powyżej stopnia wodnego w miejscowości Cierplewo, rzeki Kręgiel powyżej stopnia wodnego w miejscowości Nowy Jasiniec, cieku Struga Graniczna.
Użytkownikiem rybackim jest SALAR sp. z o.o.

Prowadzi się zarybienia takimi gatunkami jak: szczupak, sandacz, sum, boleń, karp, jaź, sieja, lin, karaś pospolity. Ze względu na unikalny charakter zbiornika ustanowiono kilka obrębów ochronnych:

  • Obręb ochronny nr 1 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej „MODRAK”, położonej na działce 609/7 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja.
  • Obręb ochronny nr 2 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej „BRZÓZKI”, położonej na działce 313/2 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja.
  • Obręb ochronny nr 3 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki wschodniej jeziora Krzywe Kolano, położonej na działce 419/18 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja.
Z zabiegów gospodarczych na terenie obrębów ochronnych przyszły użytkownik przewiduje pozyskiwanie tarlaków. Na wodach obwodu rybackiego jeziora Koronowskiego nie ustanowiono obrębów hodowlanych.

OPŁATY 2024 r.

Wykaz opłat amatorskiego połowu ryb na użytkowanych przez gospodarstwo rybackie SALAR sp. z o.o. obwodach rybackich.

NIE OBOWIĄZUJE OPŁATA CZŁONKOWSKA/KRAJOWA WNOSZONA U INNYCH UŻYTKOWNIKÓW RYBACKICH.

ŁOWISKO KORONOWO w skład którego wchodzi: Jezioro Koronowskie, (w tym Stoczek, Piaseczno, Białe),
Słupowskie, Dźwierznowskie, Wierzchucińskie Duże, Wierzchucińskie Małe, Studzienne, Glinki.

OPŁATY CAŁOROCZNE

– Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi ——————————————————————– 260,00 zł
– Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób w wieku 65+ ————————————— 200,00 zł
– Połów ryb z pokrywy lodowej i brzegu —————————————————————————– 200,00 zł
– Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób w wieku do 18 lat (kalendarzowych) ———- 60,00 zł

OPŁATY OKRESOWE

– Połów ryb z brzegu i łodzi- 1 wybrane jezioro (brzeg- m-c IV-IX, łódź- m-c V-IX) ———————– 200,00 zł
– Połów ryb z brzegu i łodzi dla osób w wieku 65 + – 1 wybrane jezioro (brzeg- IV-IX, łódź- V-IX) —- 175,00 zł
– Połów ryb z brzegu– 1 wybrane jezioro (w okresie IV-IX) —————————————————– 185,00 zł
1 doba ————– 32,00 zł- obowiązuje w okresie czerwiec-wrzesień
1 doba ————– 42,00 zł- obowiązuje w okresie styczeń–maj, październik–grudzień (kupno– internet)
3 dni —————– 50,00 zł- obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień
3 dni —————– 60,00 zł- obowiązuje w okresie styczeń–maj, październik–grudzień (kupno– internet)
7 dni —————– 80,00 zł
14 dni ————— 125,00 zł
Trolling ————- 150,00 zł (dopłata do zezwolenia całorocznego– połów z łodzi)
Zezwolenie zakupione nad łowiskiem– 150,00 zł

UWAGA !!!

– jezioro Skrzynka – połów wyłącznie z brzegu.
– jezioro Morzycha Duża, jezioro Morzycha Mała– zakaz amatorskich połowów.

Zakup całorocznego zezwolenia za kwotę 260,00 zł uprawnia dodatkowo do połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Wisły nr 1, jeziora Młyńskie na rzece Motława (Szpęgawa) nr 5, rzeki Mień nr 3.

Na łowiskach obowiązuje dobrowolna rejestracja złowionych ryb. Ryby drapieżne– bezpośrednio po złowieniu, pozostałe (w tym okoń)– po zakończeniu połowów. Podać ilość w kilogramach. Wędkarz powinien posiadać kartę wędkarską. Współmałżonek powinien posiadać kartę wędkarską oraz własne zezwolenie.

Dzieci do lat 16 mogą wędkować bez zezwolenia na jedną wędkę metodą gruntową lub spławikową, z brzegu będąc pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską.

Regulamin dostępny w miejscu zakupu zezwolenia oraz na stronie internetowej www.wedkowaniekoronowo.pl.

Galeria