Dla wędkarzy

Wśród gatunków ichtiofauny zalewu znaleźć można takie jak: węgorz, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, troć jeziorowa, lipień, szczupak, sandacz, sum, sieja, boleń, leszcz, płoć lin, okoń, karp jaź, kleń, karaś pospolity, karaś srebrzysty, krąp, wzdręga, miętus, tołpyga, amur, jesiotr, brzana, ukleja, jelec, kiełb, słonecznica, piekielnica, różanka, jazgarz, koza, piskorz, śliz, głowacz, ciernik, babka. Notowano również minoga strumieniowego.; dodatkowe zezwolenie do zakupienia na miejscu. Wykaz opłat amatorskiego odłowu ryb na wodach użytkowanych przez SALAR sp. z o.o (dawne Koronowo – Kaczmarek Jacek) w 2021r.

W WYMIENIONYCH WYŻEJ OBWODACH NIE OBOWIĄZUJE OPŁATA CZŁONKOWSKA WNOSZONA U INNYCH UŻYTKOWNIKÓW RYBACKICH.

Wędkarstwo

Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Koronowskie (Zalew Koronowski) na rzece Brda nr 9. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1 / 2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich ( z późn. zm.) obwód rybacki obejmuje wody jeziora Koronowskie (Zalew Koronowski), z wodami jego dopływów, od mostu drogowego Piła Młyn na trasie Łyskowo-Wandowo do zapory ziemnej w miejscowości Pieczyska, wody jeziora Białe i wody łączącego je kanału Kanał Lateralny do zamku elektrowni wodnej w miejscowości Samociążek oraz wody dolnego odcinka rzeki Brda od upustu dennego zapory w Pieczyskach do jazu na starym korycie Brdy w mieście Koronowo. Z wyłączeniem wód: rzeki Kamionka, rzeki Bysławska powyżej mostu drogowego w miejscowości Minikowo, rzeki Sępolna, rzeki Krówka, rzeki Sucha powyżej stopnia wodnego w miejscowości Cierplewo, rzeki Kręgiel powyżej stopnia wodnego w miejscowości Nowy Jasiniec, cieku Struga Graniczna.
Użytkownikiem rybackim jest SALAR sp. z o.o.

Prowadzi się zarybienia takimi gatunkami jak: szczupak, sandacz, sum, boleń, karp, jaź, sieja, lin, karaś pospolity. Ze względu na unikalny charakter zbiornika ustanowiono kilka obrębów ochronnych:

  1. Obręb ochronny nr 1 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej „MODRAK”, położonej na działce 609/7 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja.
  2. Obręb ochronny nr 2 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki zwanej „BRZÓZKI”, położonej na działce 313/2 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja.
  3. Obręb ochronny nr 3 na Zalewie Koronowskim (rozrodu ryb). Obręb obejmuje obszar wód zatoki wschodniej jeziora Krzywe Kolano, położonej na działce 419/18 w obrębie ewidencyjnym Pruszcz, gm. Gostycyn. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 maja.
Z zabiegów gospodarczych na terenie obrębów ochronnych przyszły użytkownik przewiduje pozyskiwanie tarlaków. Na wodach obwodu rybackiego jeziora Koronowskiego nie ustanowiono obrębów hodowlanych.

Łowisko Koronowo

OPŁATA OKRESOWA – jedna doba – obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień28,00 
OPŁATA OKRESOWA – jedna doba – obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, pażdziernik-grudzień39,00 
OPŁATA OKRESOWA – trzy dni – obowiązuje wyłącznie w okresie czerwiec-wrzesień45,00 
OPŁATA OKRESOWA – trzy dni – obowiązuje wyłącznie w okresie styczeń-maj, paźdzernik-grudzień55,00 
OPŁATA OKRESOWA – siedem dni73,00 
OPŁATA OKRESOWA – czternaście dni113,00 
ŁOWISKO KORONOWO – Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi235,00 
ŁOWISKO KORONOWO – Połów ryb z pokrywy lodowej i brzegu175,00 
ŁOWISKO KORONOWO – Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób powyżej 65 roku życia190,00 
ŁOWISKO KORONOWO – Połów ryb z pokrywy lodowej, brzegu i łodzi dla osób w wieku 14-18 lat65,00 
Łódź – dopłata

UWAGA!!!

  • Jeziora wchodzące w skład łowiska Koronowo oraz Wisła wyszczególnione są w wykazie wód
  • Na łowisku obowiązuje rejestracja złowionych ryb. Ryby drapieżne – bezpośrednio po złowieniu, pozostałe (w tym okoń) – po zakończeniu połowów. Podać ilość w kilogramach.
  • Wędkarz powinien posiadać kartę wędkarską
  • Współmałżonek powinien posiadać kartę wędkarską oraz własne zezwolenie
  • Dzieci do lat 14 mogą wędkować pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską
  • Regulamin dostępny w miejscu zakupu zezwolenia oraz na stronie internetowej wedkowaniekoronowo.pl

Galeria